Rekürren hiperparatiroidinin önemli bir nedeni: Otogreft hiperpilazisi

Erdem Sarı, Mehmet Hacıyanlı, Melike Bedel Koruyucu, Özcan Dere, Onur Dülgeroğlu, Yusuf Kumkumoğlu, Özlem Gür

Sayı: 2014, Cilt 11, Sayı 1

Erkek osteoporozu ve tedavisinde teriparatid kullanımı: Literatürün gözden geçirilmesi

Hüsniye Başer, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır

Sayı: 2014, Cilt 11, Sayı 1

Ender rastlanan bir endokrin malignitesi: paratiroid karsinomu

Sertaç Ata Güler, Gökhan Pösteki, Tonguç Utku Yılmaz, Yeşim Gürbüz, Zeynep Cantürk, Nuh Zafer Cantürk

Sayı: 2014, Cilt 11, Sayı 1

Boyun Ağrıyla Başvuran Anaplastik Tiroid Kanserli Erkek Hasta: Olgu Sunumu

Birsen Unsal Koyuncu, Hasan Altunbas

Sayı: 2013, Cilt 10, Sayı 4

Mediastinal Paratiroid Adenomu

Hamza Cinar, Ismail Alper Tarım, Gökhan Selcuk Ozbalci, Sercan Büyükakıncak, Burcin Celik, Cafer Polat

Sayı: 2013, Cilt 10, Sayı 4

Brankiyal yarık kistini taklit eden okkült tiroid papiller karsinom metastazı

Hakan Yabanoğlu, Feza Yarbuğ Karakayalı, Gökhan Moray

Sayı: 2013, Cilt 10, Sayı 1

Total Tiroidektomide LigaSure Kullanımı ile Geleneksel Yöntemin Karşılaştırılması

İsmail Yaman, Hayrullah Derici

Sayı: 2012, Cilt 9, Sayı 4

Hashimoto Tiroiditi Olan Diyabetik Bir Vakada Foliküler Ve Papiller Karsinomu Birlikteliği

Umut Mousa, Neslihan Başcıl Tütüncü

Sayı: 2012, Cilt 9, Sayı 4

Kemik metastazları ile başvuran bir paratiroid karsinoma vakası: literatürün gözden geçirilmesi

Neslihan Soysal Atile, Betül Ekiz Bilir, Sibel Güldiken, Atakan Sezer, Neşe Torun, Arzu Çalık, Betül Uğur Altun, Armağan Tuğrul

Sayı: 2012, Cilt 9, Sayı 4

Tek Lobda Lokalize Sekonder Hiperparatiroidizmde Sedasyon Ve Lokal Anestezi İle Paratiroidektomi: Tek Merkez Deneyimi

Akın Önder, Murat Kapan, Sadullah Girgin, İbrahim Aliosmanoğlu, Mesut Gül, Fatih Taşkesen, Zülfü Arıkanoğlu, Ömer Başol

Sayı: 2012, Cilt 9, Sayı 3

Paratiroid adenomlarında klinik ve cerrahi deneyimimiz

Abuzer Dirican, Hüseyin Yönder, Serdar Karakaş, Mustafa Ateş, Vural Soyer, Dinçer Özgür, Bülent Ünal, İbrahim Şahin

Sayı: 2014, Cilt 11, Sayı 1

Normal tiroid bezi ile birlikte tiroglossal kistte papiller karsinom

Hüseyin Pülat, Kazım Çağlar Özçelik, Oktay Karaköse, İsmail Zihni, Abdil Cem İbiş

Sayı: 2015, Cilt 12, Sayı 1

Düşük yoğunluklu bir merkezde paratiroidektomi deneyimi

Burhan Hakan Kanat, Buğra Bozan, Zeynep Özkan, Özgen Solmaz, Fatih Erol, Hasan Baki Altınsoy, Fatih Mehmet Yazar, Mehmet Yaşar Aslanmirza

Sayı: 2015, Cilt 12, Sayı 1

Total tiroidektomi ve eş zamanlı paratiroid ototransplantasyonu sonrası kan parathormon ve kalsiyum değişiklikleri

Metin Serin, Türkay Kirdak, Halit Ziya Dundar, Serkan Ceylan, Barış Candan, Nazım Serhat Parlak, Nusret Korun

Sayı: 2015, Cilt 12, Sayı 1

Papiller tiroid kanserinde tiroglobulin yüksekliğinin nadir bir nedeni: Tiroglosal kanal kistinde rezidü tiroid dokusu

Semra Aytürk, Mehmet Çelik, Atakan Sezer, Nuray Can, Ebru Taştekin, Ahmet Küçükarda, Ali Gökyer, Funda Üstün,Sibel Güldiken, Ayşe Armağan Tuğrul

Sayı: 2015, Cilt 12, Sayı 1

Papiller tiroid mikrokarsinomlu hastada yüksek tiroglobulin değerinin nedeni: mediastinel tiroid dokusu

Zeynep Gozde Ozkan, Yasemin Sanli, Berker Ozkan, Artur Salmaslioglu, Ferihan Aral, Seher Nilgun Unal

Sayı: 2016, Cilt 13, Sayı 1

Mediastinal yerleşimli paratiroid adenomunda mediastinoskopi yardımlı eksizyon

Ahmet BAL, Rüçhan Bahadır CELEP, Mustafa ÖZSOY, Ziya Taner ÖZKEÇECİ, Murat AKICI, Sezgin YILMAZ, Ogün ERŞEN, Yüksel ARIKAN

Sayı: 2016, Cilt 13, Sayı 1

Kolorektal kanserin onkolojik takibinde insidental saptanan metastatik multisentrik papiller tiroid kanseri

Alpen Yahya Gümüşoğlu, Ahmet Cem Dural, Cevher Akarsu, Savaş Tuna, Mehmet Karabulut, Burak Kankaya, Nurten Sever, Muhammet Ferhat Çelik, Halil Alış

Sayı: 2016, Cilt 13, Sayı 1

Sekonder hiperparatiroidizmde cerrahinin kısa ve uzun dönem sonuçları

Ethem Sahan, Ahmet Dag, Mustafa Berkesoglu, Mehmet Ali Sungur, Ahmet Koray Ocal, Tamer Akca

Sayı: 2016, Cilt 13, Sayı 1

Kolon kanserinin etyolojisinde hiperparatiroidizm ilişkisi: Dev paratiroid adenomu

Alican Güreşin, Gökhan Pösteki, Sertaç Ata Güler, Turgay Şimşek, Emre Özcan, Nuh Zafer Cantürk

Sayı: 2017, Cilt 14, Sayı 1